150 studenten van Scalda bezoeken ouderenproject Huis van Herinnering

11 januari, 2017

Het Zeeuws Museum, SVRZ en Scalda, gaan deze week van start met het ouderenproject Huis van Herinnering. Huis van Herinnering is gericht op het delen van levensverhalen, waarbij voorwerpen uit de museale collectie het startpunt zijn voor een gesprek. Senioren, afkomstig uit een van de zorgcentra van SVRZ, worden in het museum bevraagd over hun verleden. De begeleiding wordt verzorgd door studenten van Scalda. Op deze wijze ontstaat een uitwisseling van informatie en verbinding tussen generaties. Het Zeeuws Museum, SVRZ en Scalda streven naar een zeer persoonlijk programma, waarbij de oudere Zeeuw aangesproken wordt op zijn kennis van vroeger en alle ruimte krijgt verhalen te vertellen en herinneringen tot leven te brengen.

Aanpak

De senioren brengen samen met studenten van de opleiding Verzorgende-IG niveau 3 brengen een bezoek aan het Zeeuws Museum. Ze krijgen gezamenlijk een interactieve rondleiding van een museumdocent. Bepaalde collectiestukken maken verhalen los bij de senioren. Zij gaan hierover in gesprek met de jongeren. Zo ontstaat in het Zeeuws Museum niet alleen een plezierige middag, maar vooral ook een belangrijke verbinding van generaties. De studenten doen nieuwe kennis op en hun verantwoordelijkheidsgevoel wordt geprikkeld. Na het museumbezoek krijgen de studenten een gastles Intervisie, gegeven door één de opleidingscoördinatoren SVRZ. Zij delen met elkaar de ervaringen die ze op hebben gedaan tijdens de rondleiding. De studenten leren tijdens deze gastles over de inhoud van het werkveld van de ouderzorg.

Het is de bedoeling dat dit project een jaarlijks terugkerende activiteit wordt in het onderwijsprogramma van de opleiding Verzorgende-IG.