Wat is een assessor?

Een assessor (examinator, beoordelaar) is verantwoordelijk voor het beoordelen van studenten. Dit betreft zowel de examens die op school worden afgenomen als examens die in de beroepspraktijkvorming (BPV) worden afgenomen.

Om de beoordeling op juiste wijze te laten verlopen, wordt gewerkt met beoordelingsprotocollen. De assessor vult deze protocollen in, eventueel in overleg met de BPV-docent van de opleiding. De uiteindelijke verantwoording en definitieve vaststelling van de eindbeoordeling liggen bij de examencommissie.

Terug naar het overzicht