Komt mijn bedrijf in aanmerking voor een subsidie of een fonds?

Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen.

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedrijven om leerbanen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een student.

Subsidieregeling interne jobcoach

Als u een leerling met een beperking in dienst neemt, dan kan een interne jobcoach deze medewerker begeleiden. Voor de begeleiding kunt u subsidie aanvragen. Ook voor loonkosten en werkplekvoorzieningen zijn er mogelijkheden.

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Met de subsidieregeling Tel mee met Taal stimuleren de ministeries van OCW, SZW en VWS dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers.

Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten en herstel tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim. Het zorgt dat medewerkers hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen. Ze leren effectiever communiceren, zijn meer betrokken zijn bij de organisatie en werken veiliger en effici├źnter. Tot slot maakt de investering doorgroeimogelijkheden voor zowel medewerkers als de organisatie mogelijk.

Stagefonds zorg

Stagefonds is een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor de zorg. Zorginstellingen krijgen via Stagefonds een bijdrage in de kosten voor het begeleiden van studenten.

Het ministerie bepaalt jaarlijks het totale subsidiebedrag en verdeelt dit over zorgorganisaties die stageplaatsen aanbieden. De regeling stimuleert de in- en doorstroom van zorgpersoneel.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eindverantwoordelijk voor Stagefonds. Na afloop van het schooljaar keert het het totale subsidiebedrag uit aan zorg- en welzijnsinstellingen voor gerealiseerde stageplaatsen. SBB beperkt de administratieve lasten voor zorgorganisaties en het ministerie. De subsidies worden op concernniveau verstrekt.

Terug naar het overzicht