Mediabewust participeren

Sociale media en telefonie hebben ervoor gezorgd dat studenten niet alleen meer binnen school met elkaar, maar ook buiten school met elkaar participeren. De studenten zijn zich niet altijd bewust van de wijze waarop zij hun meningen, standpunten en denkbeelden presenteren en gevoelige informatie die zij over zichzelf onthullen.

Dit komt doordat het participeren op sociale media een schat aan informatie ontbeert, zoals gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, fysieke afstand of intonatie. Een student is zich er daardoor vaak niet van bewust welk effect het geplaatste bericht, een foto of een filmpje bij een andere student kan veroorzaken.

Scalda docent Helen Versleijen heeft hier vanuit haar Masteropleiding Pedagogiek onderzoek naar gedaan en heeft ondersteunende instrumenten ontwikkeld.

De instrumenten die hiervoor ontwikkeld zijn geven docenten handvaten om studenten te ondersteunen in het mediabewust participeren. Dit met de intentie om preventief te handelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat kleine ergernissen op sociale media, uitgroeien tot digitale conflicten, die ook in de klas of op het schoolplein, zijn weerslag hebben.

Een tweetal teams van Scalda heeft deelgenomen aan een pilot waarbij de docenten met de instrumenten hebben gewerkt en de resultaten zijn gebruikt om verdere verbeteringen aan te brengen.  

Doelgroep:

Ieder team dat aan de slag wil met media bewust participeren. 

Resultaten van het werken met de tool:

Het resultaat is dat studenten bewuster participeren. Dit betekent dat zij niet alleen streven in de participatie op sociale media naar hun eigen doel, maar ook oog hebben voor de belangen van de andere studenten. Hierdoor wordt er gestreefd naar een schoolklimaat van verbondenheid, waarbij preventief handelen centraal staat, om risico’s tijdens de participatie op sociale media, zoveel mogelijk te voorkomen.

Inhoud van een teambijeenkomst:

In overleg met docent Helen Versleijen wordt de teambijeenkomst ingevuld. De deelnemers worden uitgedaagd om te komen tot afspraken over de participatie op sociale media. Tevens daagt het hen uit om te kijken naar de coaching vaardigheden en krijgen zij tips voor de oplossingsgerichte gespreksvaardigheden. Aan het einde van de bijeenkomst maakt het team met elkaar afspraken over de sociale normen van het sociale mediaplatform, dat zij inzetten binnen de klassencontext.

We helpen u graag

De Academie is een onderdeel van de dienst Human Resources Management.  De activiteiten van De Academie worden uitgevoerd door Sandra Bilderbeek en Miriam Boxman. Heb je een suggestie voor een training of een vraag? Neem dan contact op via: [email protected].

Sandra Bilderbeek, HRM Adviseur

ma. t/m vrij. 8.30 - 16.30 uur

0118- 55 87 65 / 06 - 41 65 82 48

Miriam Boxman, Managementassistent
ma. 8.30 -16.30 uur / di. en do. 8.30 - 14. 30 uur
wo. 8.30 - 11.30 uur / vrij. 8.30 - 13.30 uur

0118 - 55 89 08