Sociaal emotionele begeleiding

Sociaal-emotionele begeleiding

Soms kan een gesprek met je mentor of coach helpen bij je problemen op sociaal-emotioneel. Soms is er meer nodig. De intern begeleiders van de opleiding zijn er dan voor jou. Vaak bestaat de begeleiding uit individuele gesprekken; soms is er een training in een groepje.  

Persoonlijke problemen 

Soms kunnen persoonlijke problemen de voortgang en het succes van je studie belemmeren. Je kunt hierbij denken aan onzekerheid over jezelf, faalangst, sombere gevoelens, verslavingsproblemen, traumatische ervaringen of problemen bij jou thuis of in je woonsituatie. 

Financiële problemen 

Het kan ook zijn dat je schulden hebt of andere problemen met financiën of met studiefinanciering. In dat geval is het wellicht een mogelijkheid om beroep te doen op het steunfonds of op de stichting 'Vrienden van studenten Scalda'. Deze stichting wil het mogelijk maken dat elke student van een opleiding bij Scalda zonder financieel beletsel(s) zijn of haar opleiding kan volgen. Neem contact op met een intern begeleider van jouw opleiding om te kijken of jij in aanmerking komt voor hulp van de stichting. Voor meer informatie over de stichting kijk je op  www.stichtingvvsscalda.nl

Onvoldoende sociale vaardigheden 

Het kan ook gebeuren dat je niet voldoende vaardig bent om in de klas of op je stage goed te kunnen functioneren. Als je bijvoorbeeld erg verlegen bent, niet tegen kritiek kunt of moeite hebt met samenwerken, kun je problemen krijgen. 

Omhoog