Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Je leren kan belemmerd worden door dyslexie of dyscalculie. Als je hiervan een geldige verklaring hebt, afgegeven door een ter zake deskundige onderzoeker, kunnen de toetstijd en de toetsvorm worden aangepast. Hiervoor krijg je een faciliteitenkaart. 

Heb je nog geen verklaring, maar zijn er toch duidelijk tekenen dat je last hebt van dyslexie of dyscalculie, dan kunnen we daar onderzoek naar doen. In dit onderzoek gaat we na hoe jij met je lees-, spelling- of rekenproblemen zo goed mogelijk kunt omgaan in de les, tijdens toetsen en op de stage.

Soms kan ook voorleessoftware worden ingezet, om je bij het leren en het maken van toetsen te helpen. Tijdens de Centrale Examens Nederlands, Engels en rekenen is voor studenten met een erkende dyslexieverklaring een speciale dyslexie-versie beschikbaar. Ook is er een aangepast examen voor studenten met ernstige rekenproblemen.

Omhoog