Stoppen met studie

Tas in de kast, boeken in de hoek, stop op de studie

Stoppen na het behalen van je diploma 
Heb je een diploma niveau 2 of hoger op zak en geen zin of mogelijkheden om verder te leren: zorg er dan voor dat je alles goed regelt als je een studiefinanciering hebt. Zet je studiefinanciering en je reisproduct op tijd stop. Informatie hierover vind je op de website van DUO.

Vroegtijdig de opleiding stoppen 
Soms zit er te veel tegen om verder te gaan met studeren en de studie af te ronden met een diploma. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld ziekte, persoonlijke problemen, gebrek aan motivatie. Je kunt alleen stoppen met studeren als je een startkwalificatie (diploma op niveau 2 of hoger of een havodiploma) hebt of als je 18 jaar bent. 
Als je kunt stoppen, doe je twee dingen. Je schrijft je uit bij Scalda. Je studiecoach kan je hierbij helpen. Je regelt je studiefinanciering goed, als je deze hebt. Je zet je studiefinanciering en je reisproduct op tijd stop. Als je studeert met een prestatiebeurs en geen diploma op niveau 3 of 4 haalt, moet je deze terugbetalen.

Stoppen vanwege ziekte of ernstige persoonlijke omstandigheden 
Bij ziekte en andere speciale omstandigheden is het soms mogelijk om de prestatiebeurs om te zetten in een gift. De medewerkers van de intern begeleiders kunnen je hierover meer vertellen. Ook kunnen ze je verwijzen, als je hulp nodig hebt voor het vinden van aangepast werk.
 
Werk zoeken 
Als je werk zoekt, schrijf je dan in bij het UWV. Dat is ook nodig als je in aanmerking wilt komen voor een uitkering. Verder zijn er nog veel andere dingen die je kunt doen om een baan te krijgen: bij uitzendbureaus inschrijven, (open) sollicitaties schrijven, bij bedrijven langsgaan en je cv achterlaten, al je vrienden en kennissen laten weten dat je werk zoekt.

Hulp bij het behalen van een startkwalificatie 
Een diploma op niveau 2, een havodiploma of hoger, geeft je meer kansen in het leven. Daarom streven we er in Nederland naar dat iedereen zo’n startkwalificatie heeft. De intern begeleiders en het Regionaal Bureau Leerlingzaken kunnen je helpen een passende weg te vinden om je startkwalificatie te halen.

Meer informatie 
Als je meer wilt weten, kun je naar de volgende sites gaan:
duo.nl
lereninzeeland.nl
werk.nl

Wil je hulp? 
​Vul dan het vragenformulier in op deze pagina. Een intern begeleider stuurt je zo spoedig mogelijk een reactie.

beau_logo

Via de studenten service BEAU kan je anoniem een persoonlijke vraag stellen, waar en wanneer je maar wilt.

Stel je vraag aan BEAU

Omhoog