Rekenproblemen en dyscalculie

7+7+7+7+7= 28 en 4x7=28, maar wat 28:4 is?

In het middelbaar beroepsonderwijs is rekenen belangrijk. Je krijgt dan ook een rekenexamen. In veel opleidingen is het ook nodig om goed te kunnen rekenen. Bijvoorbeeld voor het samenstellen van medicijnen, het maken van begrotingen of het uitrekenen hoeveel zakken cement nodig zijn, is het belangrijk om goed te kunnen rekenen. Voor studenten met ernstige problemen bij het rekenen, is dit niet gemakkelijk. Scalda biedt, waar mogelijk, hulp bij het studeren met dyscalculie.

Rekenexamens

Het centrale examen rekenen voor het mbo kent een regulier examen en de aangepaste examens. Studenten bij wie na intensief aangepast rekenonderwijs is gebleken dat het regulier examen niet mogelijk is, kunnen het ER‐examen doen. Dit is een examen met meer eenvoudige rekenkundige handelingen en meer ondersteuning met hulpmiddelen. Voor studenten van opleidingen op niveau 1 of 2 is ook het 2A‐ER‐examen mogelijk. Dit is een sterk vereenvoudigd rekenexamen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor studenten met dyscalculie om aan het reguliere examen deel te nemen. Ze krijgen hiervoor extra tijd en mogen een rekenhulpkaart gebruiken.

Faciliteiten bij dyscalculie

Als je een dyscalculieverklaring hebt, kom je ook in aanmerking voor andere faciliteiten dan het aangepaste rekenexamen. Bij de reguliere examens en toetsen kun je bijvoorbeeld extra tijd krijgen of een rekenhulpkaart gebruiken. Het is ook mogelijk om op je stage en in de lessen aanpassingen te treffen. De intern begeleider maakt samen met jou de faciliteitenkaart.

Intensieve hulp

Bij alle opleidingen van Scalda krijg je rekenlessen en is het mogelijk om ondersteuningslessen rekenen te volgen. Als het voor jou nodig is om individuele hulp of hulp in tweetallen te krijgen, kun je ook een aantal maanden remedial teaching aanvragen. Als langduriger hulp nodig is, moet je zelf buitenom Scalda hulp zoeken bij een remedial teacher of iemand die bijles geeft.

Als je meer wilt weten, kun je naar de volgende sites gaan:
steunpunttaalenrekenenmbo.nl
masterplandyscalculie.nl
balansdigitaal.nl

Wil je hulp?

​Vul dan het vragenformulier in op deze pagina. Een intern begeleider stuurt je zo spoedig mogelijk een reactie.

beau_logo

Via de studenten service BEAU kan je anoniem een persoonlijke vraag stellen, waar en wanneer je maar wilt.

Stel je vraag aan BEAU

Omhoog