Problemen met docenten

Problemen tussen docenten en studenten

Leraren en studenten zijn mensen en mensen vinden elkaar soms leuk en soms niet. Meestal lukt het hen om er samen goed uit te komen. Soms is dat lastiger. Als je je niet respectvol benaderd wordt, kunnen er problemen ontstaan. Hierdoor kun je je onveilig voelen op school en kunnen er conflicten ontstaan.

Docenten als oorzaak van de problemen

Studenten hebben soms problemen met één van hun docenten. Je kunt je bijvoorbeeld gekleineerd of gediscrimineerd voelen door hen. Zeker als ze je aanraken of seksueel intimideren kun je je erg ongemakkelijk voelen.  Geef naar deze docenten goed je eigen grens aan. 
Als de docent toch doorgaat met zijn gedrag, zoek dan contact met de vertrouwenspersoon van Scalda. Deze persoon luistert naar je, brengt je probleem goed in kaart en zoekt samen met jou naar een oplossing. Je kunt de vertrouwenspersoon in vertrouwen vertellen over jouw situatie.

Studenten als oorzaak van de problemen

Er zijn studenten, die problemen hebben met vrijwel alle docenten, omdat deze studenten bijvoorbeeld altijd zeggen wat ze denken, niet tegen gezag kunnen of altijd boos zijn (ook) op docenten. Het is voor docenten moeilijk om je dan les te geven. Het is goed om hulp te zoeken voor jezelf om te leren met aangepast gedrag op school te kunnen leren.

Wil je hulp?

​Vul dan het vragenformulier in op deze pagina. Een intern begeleider stuurt je zo spoedig mogelijk een reactie.

beau_logo

Via de studenten service BEAU kan je anoniem een persoonlijke vraag stellen, waar en wanneer je maar wilt.

Stel je vraag aan BEAU

Omhoog