Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht helpt!

In Nederland ben je leerplichtig tot het  einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt.  Jongeren die daarna nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e jaar onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Als je tussen 18 en 23 jaar bent, word je sterk gestimuleerd om een startkwalificatie te halen, maar móet je niet meer naar school.

Wat doet de leerplichtambtenaar? 
Sommige studenten spijbelen en missen daardoor informatie op school. Als je dat vaker doet, lukt het meestal niet om je diploma te halen. De school wil je ondersteunen om je diploma te halen. Als je vaker spijbelt, moet de school de leerplichtambtenaar inschakelen. De leerplichtambtenaar gaat in gesprek met jou, maakt afspraken met jou en kan je ook een straf opleggen, als je blijft spijbelen.

Verzuim voorkomen 
Het best kun je voorkomen dat je verzuimt. Zoek een school, die bij je past. Er zijn veel verschillende (beroeps)opleidingen. Als je liever werkt,  maar toch nog naar school moet, kun je ook kiezen voor een BBL-opleiding. Bij deze opleiding ga je één dag naar school en werk je op de andere dagen. 

Als je meer wilt weten, kun je naar de volgende sites gaan:

Wil je hulp? 
​Vul dan het vragenformulier in op deze pagina. Een intern begeleider stuurt je zo spoedig mogelijk een reactie.

beau_logo

Via de studenten service BEAU kan je anoniem een persoonlijke vraag stellen, waar en wanneer je maar wilt.

Stel je vraag aan BEAU

Omhoog