Richting scheepvaart

Onderwijs- en examenregelingen Scheepvaart

Cohort 2022-2023

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Binnenvaart

Visserij

Zeevaart

Omhoog