Richting Dienstverlening (niveau 2)

Onderwijs- en examenregelingen Dienstverlening

Cohort 2022-2023

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Algemeen deel onderwijs- en examenregeling

Facilitair, Recreatie en Zorg

Omhoog