Vavo studenten tijdens de les

Onderwijs- en examenregelingen Vavo

Cohort 2023-2024

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Algemeen deel onderwijs- en examenregeling

Vavo

Omhoog