Onderwijs- en Examenregelingen

Onderwijs- en examenregelingen

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In het algemene deel lees je algemene informatie die voor alle opleidingen geldt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Algemene Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregelingen per richting

Omhoog