Overeenkomsten en Reglementen

Overeenkomsten en Reglementen

Om een opleiding te kunnen volgen zijn er een aantal documenten die je moet invullen, de onderwijsovereenkomst en als je bij een bedrijf aan de slag gaat een praktijkovereenkomst. Jouw rechten en plichten als student van Scalda kun je terugvinden in het studentenstatuut. Vragen over hoe toetsen en examens bij Scalda worden afgenomen? Je vindt het onder Examinering. Hieronder vind je meer informatie per onderwerp.

Omhoog