Niveaus in het mbo

Wat is het verschil tussen niveau 1, 2, 3 en 4?

Binnen het funderend en middelbaar beroepsonderwijs worden vier niveaus onderscheiden:

  • Niveau 1 (Assistentenkwalificatie of Assistent-opleiding)
  • Niveau 2 (Basisberoepskwalificatie of Basisberoepsopleiding)
  • Niveau 3 (Vakkwalificatie of Vakopleiding)
  • Niveau 4 (Middenkaderkwalificatie of Middenkader-/Specialistenopleiding)

Niveau 1 Entreeopleiding

Dit is het laagste niveau en wordt aangeduid met Assistent. Het gaat hierbij om het onder toezicht uitvoeren van eenvoudige uitvoerende werkzaamheden, die betrekking hebben op het toepassen van geautomatiseerde routines en standaardprocedures (duur: een half jaar of 1 jaar, 800-1600 studiebelastingsuren).

Toelatingseisen
Je kunt een Entreeopleiding volgen als je minimaal 16 jaar op 1 augustus, het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma hebt verlaten en in staat bent een mbo-opleiding niveau 1 af te ronden.

Niveau 2 Basisberoepsopleiding

De opleidingen zijn gericht op meer gecompliceerde routines en standaardprocedures waarbij uitvoerende werkzaamheden worden verricht (duur: 2 of 3 jaar, 3200-4800 studiebelastingsuren).

Toelatingseisen
Je kunt een basisberoepsopleiding* volgen als je een vmbo-diploma hebt van de basisberoepsgerichte leerweg met een van de verplichte sectorvakken of ​een mbo-diploma niveau 1.

Niveau 3 Vakopleiding

Een vakfunctionaris voert de werkzaamheden van het beroep volledig zelfstandig uit (duur: 2-4 jaar, 3200-6400 studiebelastingsuren).

Toelatingseisen
Je kunt een vakopleiding* volgen als je een vmbo-diploma hebt van de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met een van de verplichte sectorvakken, of als je een overgangsbewijs naar havo 4 hebt.

Niveau 4 Middenkader-/Specialistenopleiding

Dit niveau omvat de opleidingen tot (Midden)kaderfunctionaris (duur: 3 of 4 jaar, 4800-6400 studiebelastingsuren) en Specialist (duur: 1 of 2 jaar, 1600-3200 studiebelastingsuren). De (midden)kaderfunctionaris en de specialist ontwikkelen voor de beroeps-uitvoering nieuwe procedures en geven leiding aan de organisatie waarin het beroep wordt uitgeoefend. De taken zijn specialistisch, de functionarissen zijn breed inzetbaar en dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. 

Toelatingseisen
Je kunt een middenkaderopleiding* volgen als je een vmbo-diploma hebt van de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met een van de verplichte sectorvakken, of als je een overgangsbewijs naar havo 4 hebt. Volg je een Specialistenopleiding*? Dan dien je te beschikken over een mbo-diploma niveau 3 of 4. In sommige gevallen kun je ook een specialistenopleiding volgen met een mbo-diploma niveau 2.

* Voor sommige opleidingen kunnen afwijkende toelatingseisen gelden. Raadpleeg de opleidingspagina's voor meer informatie.

Niveaus in het mbo


Omhoog