Kwalificatieplicht

Kwalificatieplicht

Je blijft als leerling volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin je zestien jaar wordt. Na de beëindiging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden als je:

  • nog geen 18 jaar bent;
  • nog geen startkwalificatie hebt gehaald;
  • de volledige leerplicht achter de rug hebt.
  • een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau.

Als je 18 jaar wordt, val je niet meer onder de kwalificatieplicht en ben je dus ook niet meer leerplichtig. Het zou wel zonde zijn om dan zomaar met school te stoppen. Voor een goede start op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat je school verlaat met je startkwalificatie op zak. Een vmbo-diploma is ook een diploma en biedt jou een toegangsbewijs voor een vervolgopleiding. Maar met een vmbo-diploma heb je veel minder kansen op een goede baan dan met een mbo-2, havo of vwo diploma. Daarom is het zo belangrijk dat je een startkwalificatie haalt.

Hele dagen naar school?

Je voldoet aan de kwalificatieplicht door volledig dagonderwijs te volgen, dat is een vmbo, beroepsopleidende leerweg in het mbo, havo of vwo opleiding. Maar je kunt ook werken en leren via de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Dat is 4 dagen werken en 1 dag in de week naar school.

Ongeoorloofd verzuim

De school meldt aan de leerplichtambtenaar als je spijbelt. Hij kan dan besluiten om een proces verbaal op te maken. Na een proces-verbaal bekijkt justitie wat de beste straf is: dit kan een boete zijn of een spijbelleerstraf.

Omhoog