Tegemoetkoming studiekosten

Tegemoetkoming studiekosten

Mogelijk heb je recht op tegemoetkoming in je studiekosten. Of dat het geval is, hangt af van je leeftijd en van het soort onderwijs dat je gaat volgen. Kom je hiervoor in aanmerking, dan moet je een aanvraag indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  

Tegemoetkoming scholier 

Voor studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) volgen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming voor scholieren aan te vragen via DUO. Deze tegemoetkoming is een gift. De voorwaarden en informatie over de aanvraag zijn te vinden op de website van DUO.  

Tegemoetkoming deeltijdopleiding 

Voor studenten van 18 jaar en ouder die in deeltijd een vmbo-opleiding theoretische leerweg, havo- of vwo-opleiding in het voortgezet onderwijs of een vavo-opleiding volgen, is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de schoolkosten te ontvangen. Dit geldt ook als je 30 jaar of ouder bent en één van deze opleidingen in voltijd volgt. Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag zijn te vinden op de website van DUO.  

Omhoog