Kinderbijslag

Kinderbijslag

Ouders van kinderen jonger dan 18 jaar kunnen kinderbijslag krijgen. Voor het krijgen van kinderbijslag voor kinderen van 16 jaar of ouder, gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo moet je voltijd onderwijs volgen en bezig zijn met het behalen van een zogenaamde startkwalificatie. Dat is een diploma van de havo, het vwo of van mbo-niveau 2 of hoger. Kinderbijslag wordt verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SVB is alle informatie te vinden svb.nl/nl/kinderbijslag

Omhoog