Studiefinanciering en tegemoetkoming

Studiefinanciering en tegemoetkoming

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag.

Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een OV-studentenkaart. Doe je een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele rentedragende lening terug. Volg je een opleiding op niveau 3 of 4 dan krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Je hebt recht op studiefinanciering zolang je staat ingeschreven.

Volg je voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dan kom je in aanmerking voor tegemoetkoming studenten. Je hebt geen recht op studiefinanciering.

OV-studentenkaart

Als je studiefinanciering krijgt, heb je recht op een OV-studentenkaart. Je kunt kiezen tussen een weekkaart en een weekendkaart. Kijk op duo.nl voor meer informatie.

Omhoog