Pitstop

Pitstop

Pitstop biedt intensieve coaching gedurende 10 tot 12 weken aan een overbelaste student van Scalda. Deze coaching vindt tijdens de opleiding plaats op de locatie waar de student onderwijs volgt. De student blijft de opleiding volgen, waarbij in sommige situaties gekozen wordt voor maatwerk. Bij de coaching begeleiden we de student bij zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. De coach van Pitstop werkt samen met de intern begeleider en mentor van de opleiding om zo de student zo goed mogelijk zijn leertraject op te kunnen laten pakken en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. 

Naast intensieve coaching met opdrachten wordt er ook een gestructureerd onderwijsprogramma aangeboden. Dit kan bestaan uit onderdelen binnen de eigen opleiding aangevuld met bijvoorbeeld Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap en/of sport.

Tijdens het traject heeft de coach van Pitstop regelmatig contact met de mentor/coach van de student. Na tien weken vindt er een warme overdracht plaats en wordt aan de student nazorg tot maximaal in totaal 20 weken geboden. Een aanmelding voor Pitstop kan alleen gebeuren via een intern begeleider. De mentor neemt hierover contact op met een intern begeleider. Na aanmelding wordt - op basis van de verkregen informatie - met de leden van het adviesteam besproken of plaatsing in dit  traject de juiste keuze is. Binnen twee weken wordt de student en de mentor geïnformeerd over de beslissing en mogelijke plaatsing.

Voor vragen of opmerkingen: [email protected]

Omhoog