Actuele info over Corona - afbeelding
Actuele info over Corona - afbeelding

Actuele informatie over het coronavirus

Laatst bijgewerkt op 27 augustus om 10.33u

Goed onderwijs in een veilige omgeving: #scaldabrengthetindepraktijk

Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, houden we vooralsnog in het mbo 1,5 meter afstand tot elkaar. We mogen daardoor met minder mensen tegelijkertijd in onze schoolgebouwen zijn. Dat betekent dat we ons onderwijs anders moeten organiseren. Wat niet verandert: we gaan met jou aan de slag om een succes te maken van jouw opleiding. We doen daarbij ook een beroep op jou, op je medestudenten en op onze medewerkers.

Op deze pagina lees je wat dit voor jou betekent. In het nieuwe schooljaar ontvang je vanuit je opleiding aanvullende informatie die op jouw opleiding van toepassing is.

Veiligheid en gezondheid

Uitgangspunt: Jouw veiligheid en gezondheid en die van je medestudenten en onze medewerkers komen op de eerste plaats. We handelen volgens de richtlijnen van de overheid/het RIVM.

Wat mag je van Scalda verwachten?

 • Wij zorgen ervoor dat onze gebouwen en terreinen zo zijn ingericht en bewegwijzerd, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
 • We zorgen voor schoonmaak, ventilatie en voldoende hygiëne-producten.
 • We organiseren de activiteiten op school zo, dat ze op verschillende tijden starten en eindigen. Ook zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk in de gebouwen gelopen hoeft te worden.

Wat verwacht Scalda van jou?

 • Blijf thuis en laat je testen:
  • Als je één of meer van de volgende (luchtweg)klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38 graden, plotseling verlies van reuk of smaak. Als je last hebt van moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts > 38 graden blijven ook je huisgenoten thuis
  • Als een huisgenoot één of meer van de volgende (lucht)wegklachten heeft: moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38 graden.
  • Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als je geen Covid-19 hebt, mag je in principe weer naar school komen. Als je Covid-19 hebt, volg je de richtlijnen van de GGD.
 • Reis wanneer je dat kunt met eigen vervoer. Als je een auto deelt met mensen die niet jouw huisgenoten zijn, draag dan een mondkapje (advies RIVM).
  Als je geen eigen vervoer hebt, kun je gebruik maken van het openbaar vervoer. In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Kom alleen naar school als je daar verwacht wordt. Kom niet vroeger en blijf niet langer dan nodig.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere mensen.
 • Was meerdere keren per dag tenminste 20 seconden je handen. Doe dit in ieder geval voordat je een lokaal binnengaat, voor en na de pauze en na toiletbezoek.
 • Reinig je werkplek voor en na gebruik. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het bedieningspaneel van drankautomaten en printers.
 • Hoesten en niezen doe je in je elleboog.
 • Raak je gezicht niet aan.
 • Om het loopverkeer in onze gebouwen te beperken krijg je zoveel mogelijk les binnen één gebouwdeel.
 • De kantines zijn gesloten. Als je langer dan vier lesuren achter elkaar op school moet zijn, zorgen we waar mogelijk dat je op een andere manier iets te eten en drinken kunt krijgen. Neem zoveel mogelijk je eigen lunch mee als je langer op school bent.
 • Als je je moet verkleden voor een praktijkles, mag je je kluisje gebruiken. Voor het overige neem je je jas en andere spullen mee naar de ruimte waar je les hebt.
 • Je maakt alleen gebruik van de lift als daar een medische noodzaak voor is. Is dat zo, vraag dan aan je mentor om toestemming

Jouw studie

Uitgangspunt: het kwalificatiedossier van jouw opleiding is en blijft leidend bij de inrichting en uitvoering van jouw opleiding. We doen met jou ons uiterste best om een eventuele studievertraging te voorkomen, te beperken of in te halen.

Wat mag je van Scalda verwachten?

 • Jouw opleiding bestaat uit een mix van leren op school, leren in de beroepspraktijk en leren op afstand/online. Hoe die mix er voor jou precies uitziet, is afhankelijk van je opleiding, je leerjaar en je behoefte aan extra ondersteuning. Je opleiding informeert je hierover. Volg je een praktijkroute, dan volg je uiteraard geen onderwijs op school.
 • Bij het leren op school ligt de nadruk op praktijklessen, (voorbereiding op) examens en extra ondersteuning. De activiteiten op school worden zoveel mogelijk gebundeld in blokken van meerdere, aaneengesloten lesuren, zodat je jouw (reis)tijd effectief kan benutten.
 • De beroepspraktijkvorming van onze bol-opleidingen wordt zo veel mogelijk volgens plan uitgevoerd. Daar waar dit niet kan, bijvoorbeeld vanwege maatregelen bij je stagebedrijf en/of beperkingen in de sector, wordt je stageprogramma waar mogelijk aangepast. Je opleiding voert hierover intensief overleg met je stagebedrijf. Stages in en groepsreizen naar het buitenland staan voorlopig niet op het programma.
 • Leren op afstand/online Scalda zet in op het verder ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs op afstand/online. Als uitgangspunt geldt: we doen online wat online op een goede manier kan en past binnen onze onderwijsvisie.
 • Start schooljaar In de week van 3 augustus ontvang je een oproepbrief met instructies voor het inloggen op MijnScalda. Vanaf dat moment kun je in MijnScalda informatie vinden over de start van het schooljaar, bijvoorbeeld wanneer je voor het eerst op school verwacht wordt. Je kunt vanaf dat moment in de Mbo Webshop je lesmaterialen bestellen. Ben je eerstejaarsstudent, ontvang je de oproepbrief per post en op je privé e-mailadres. Ben je ouderejaarsstudent, ontvang je de oproepbrief via je school e-mailadres.

Wat verwacht Scalda van jou?

 • Log na ontvangst van de oproepbrief in op MijnScalda om te checken wanneer je op school verwacht wordt en om in de Mbo Webshop je leermiddelen te bestellen.
 • We verwachten dat je aanwezig bent bij en actief deelneemt aan alle activiteiten die voor jou op het rooster staan – op school, in de beroepspraktijk en op afstand/online.
 • Als je niet kan deelnemen, dan meld je je af bij jouw locatie (voor activiteiten op school), bij jouw stageplaats of bij jouw docent/mentor.
 • Behoor je tot een medische risicogroep (definitie RIVM) of ben je huisgenoot of mantelzorger van iemand die tot een risicogroep behoort? Maak dan een zorgvuldige afweging of je naar school komt of niet en neem contact op met je mentor om te bespreken welke alternatieven er zijn voor het leren op school.
 • Bij stages volg je de richtlijnen van jouw leer- of stagebedrijf.
 • Het volgen van een online les is qua regels eigenlijk niet anders dan een fysieke les op school. Zorg dat je er bent of meld je af als je niet aanwezig kan zijn. Zorg dat je op tijd bent. Zet je camera aan als je docent daarom vraagt. Als dat mogelijk is, volg dan je online onderwijs vanaf een rustige plek, zodat de privacy van jou en je huisgenoten niet geschonden wordt.
 • Heb je thuis geen ruimte of onvoldoende voorzieningen voor het volgen van onderwijs op afstand/online, dan zorgen wij voor een werkplek op school. Bespreek dit met je mentor.
 • Houd zelf actief contact met je docenten en met je medestudenten. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Vanuit school is jouw mentor je eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld als je vragen of zorgen hebt. Maak daar gebruik van!