Actuele info over Corona - afbeelding
Actuele info over Corona - afbeelding

Actuele informatie over het coronavirus

Laatst bijgewerkt op 25 mei om 13.20u

Op deze pagina delen wij informatie over de ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus die relevant zijn voor jouw opleiding of werk of bij jouw samenwerking met Scalda.

Voor medische informatie en voor de informatie vanuit de rijksoverheid kun je het beste de websites van de betreffende instanties volgen.

Belangrijk! Onderwijslocaties Scalda tenminste gesloten tot tenminste 15 juni 2020

In lijn met het regeringsbeleid wordt er vanaf maandag 16 maart tot en met tenminste 15 juni geen les meer gegeven op de onderwijslocaties van Scalda. Studenten zijn hierover op 15, 18 en 24 maart, 2 en 22 april en 25 mei per e-mail geïnformeerd. Scalda gaat over op afstandsleren. Vanuit de opleidingen worden studenten en andere betrokkenen hierover in de komende dagen nader geïnformeerd. Aan studenten het verzoek om hun school e-mail goed in de gaten te houden.

De teksten van de e-mails naar studenten vind je hieronder:

E-mail CvB - Maatregelen coronavirus - update 25 mei 2020

E-mail CvB - Maatregelen coronavirus – update 22 april 2020

E-mail CvB - Maatregelen coronavirus - update 1 april 2020

E-mail CvB - Beleid Scalda Examens (24 maart 2020)

E-mail CvB - Maatregelen coronavirus (18 maart 2020)

E-mail CvB - vanaf 16 maart afstandsleren bij Scalda (15 maart 2020) 

Zie ook de berichtgeving op de website van de MBO Raad.

Let op! Beperkte telefonische bereikbaarheid i.v.m. corona

Vanwege het coronavirus zijn onze onderwijslocaties gesloten en de servicebalies minder goed bereikbaar dan normaal. Je kunt een terugbelverzoek bij ons indienen, dan bellen wij z.s.m. terug.

Terugbelverzoek indienen

FAQ voor Scalda

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven?

Studenten volgen onderwijs zoveel mogelijk op afstand, medewerkers werken in principe thuis.

Voor studenten en medewerkers die toestemming krijgen om op een locatie aanwezig te zijn, bijvoorbeeld voor het afleggen of afnemen van examens, gelden de volgende richtlijnen:

 • Blijf thuis indien je één of meer van de volgende (luchtweg)klachten hebt:
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Koorts (temperatuur boven de 38 graden celcius)

Je dient tenminste 7 dagen thuis te blijven om uit te zieken, en je komt pas weer naar school als je na deze 7 (of meer) dagen gedurende 24 uur geen klachten meer hebt

 • Blijf thuis indien iemand in jouw huishouden één of meer van de volgende (luchtweg)klachten heeft:
  • Koorts (temperatuur boven de 38 graden celcius)
  • Benauwdheidsklachten

Als iedereen binnen het huishouden gedurende 24 uur geen klachten meer heeft, mag je weer naar school komen.

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft. 
  In dit geval moet je wachten tot die persoon gedurende 24 uur klachtenvrij is, vervolgens moet je 14 dagen extra thuisblijven.

Hygiënemaatregelen

In verband met preventieve maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19) worden medewerkers en incidentele bezoekers verzocht de belangrijkste hygiënemaatregelen op te volgen om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan:

 • Houd 1,5 m (2 armlengtes) afstand tot elkaar;
 • Was de handen regelmatig goed met zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Geen handen schudden

Informatie over afstandsleren

De opleidingsteams van Scalda zijn erop gericht om zo snel mogelijk de overstap te maken naar afstandsleren. Hoe dat leren-op-afstand er uit ziet, zal per opleiding verschillen. We kunnen jullie wel alvast de volgende zaken meegeven.

 1. Beschik je thuis niet over de zaken die nodig zijn om op afstand te leren? Neem dan contact op met je mentor of studiecoach.
 2. Ben je door ziekte niet in staat om thuis aan je opleiding te werken? Meld je dan ziek op de gebruikelijke manier en meld je ook beter als je weer aan de slag kunt. Voor de voortgang van je opleiding is het van belang dat wij hierover overzicht houden.
 3. De begeleiding door stagebegeleiders en extra ondersteuning door intern begeleiders gaan door, maar ook ‘op afstand’. Hierover word je door je begeleider(s) geïnformeerd.

Interne begeleiding vanuit Scalda gaat door
De interne begeleiders vanuit Scalda blijven telefonisch en via e-mail bereikbaar tijdens de periode waarin de school dicht is. Mogelijk ben je gaan piekeren over de gevolgen van het coronavirus, misschien lopen de conflicten thuis op als iedereen thuis is. Je kunt ons altijd bellen, appen of mailen. Op deze wijze willen we je graag helpen.

Ook de huidige begeleidingen gaan zoveel mogelijk door
Wanneer je al contact hebt met een intern begeleider, is het vaak mogelijk om op een andere manier de begeleiding door te zetten. Wanneer je bezig bent met een keuzetraject kunnen we telefonisch de uitslagen van een keuzetest met je bespreken en kun je je online oriënteren op nieuwe opleidingen. Als je wat achterloopt met je studie, omdat je moeite hebt met plannen en organiseren, heb je nu mogelijk wat meer tijd om deze bij te werken. Neem gerust telefonisch contact met ons op voor een plan. En gesprekken omdat je niet zo lekker in je vel zit, kunnen soms ook telefonisch of via de app. Laat het ons gerust weten, als je op deze manier verder wilt met de begeleiding.

Examens

Examens in de gebouwen van Scalda 
Tenminste tot 6 mei 2020, en voor de meeste opleidingen tot 20 mei 2020, vinden er in de gebouwen van Scalda geen examens plaats.

Opleidingen die dat binnen de RIVM-richtlijnen al kunnen, mogen wanneer de maatregelen van de overheid niet verlengd of verder aangescherpt worden, vanaf 6 mei examens organiseren in de gebouwen, na toestemming van het Crisisteam. Studenten worden hierover bijtijds door de opleiding geïnformeerd.

Examens op afstand
We proberen zoveel mogelijk examens op afstand te organiseren. Ook voor de periode na 6 mei 2020 houden we er zo rekening mee dat we onze gebouwen niet of in ieder geval niet op de gewone manier kunnen gebruiken. Examens op afstand gaan uiteraard gewoon door. Studenten worden hierover bijtijds door de opleiding geïnformeerd.

Examens in bedrijven en instellingen (proeven van bekwaamheid)
Examens in bedrijven en instellingen (proeven van bekwaamheid) gaan als en waar dat kan door. De bedrijven en instellingen moeten daar dan wel aan mee willen werken en zich aan de RIVM-richtlijnen houden.

Stages

BBL
Wanneer je een BBL-opleiding volgt, ben je een werknemer bij een bedrijf of een instelling. Jouw werkgever informeert je over hoe het op je werk gaat en is daar ook verantwoordelijk voor. De ‘school’dag’ kun je gebruiken om je opdrachten te maken. Scalda maakt de overstap naar afstandsleren; hierover word je door je opleiding geÏnformeerd.

BOL
Wanneer je een BOL-opleiding volgt, loop je geen stage, tenzij je dat graag wilt doen. Je ‘werkt”, wanneer je dat graag wilt, vrijwillig. Ben je minderjarig, dan zijn je ouders (of voogd) voor dat besluit verantwoordelijk en heb je hun toestemming nodig. Een bedrijf of instelling kan je niet verplichten te komen. We begrijpen dat bedrijven en instellingen, zeker in de zorg, alle hulp kunnen gebruiken. We waarderen het wanneer studenten dat willen doen. We zijn zelfs erg trots op de betrokkenheid en inzet die velen van jullie hebben. Zo lang je je maar niet verplicht voelt. Vanuit school zullen we je bij je stage blijven begeleiden.

De overheid heeft ons op 17 maart  laten weten dat je als student in de BOL je stage zou moeten doen, behalve:

 1. Wanneer je volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD ziekteverschijnselen hebt waarmee je thuis moet blijven – meld je ziek bij je opleiding !
 2. Wanneer jouw stagebedrijf gesloten is omdat het bij een sector hoort die van de overheid niet open mag blijven (b.v. horeca, sportvoorzieningen) – meld dit via e-mail bij je stagebegeleider!
 3. Wanneer jouw stagebedrijf gesloten is om andere redenen – meld dat via e-mail bij je stagebegeleider !
 4. Wanneer jouw stagebedrijf open is, maar geen stagiairs toelaat - meld dat via e-mail bij je stagebegeleider !
 5. Wanneer jij zelf (of je ouders) het risico om naar je stagebedrijf te gaan te groot vindt, om een andere reden dan hierboven staat bij 1 t/m 4
  - meld dat via e-mail zowel aan je stagebegeleider als aan het stagebedrijf zelf !

Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat het vervoer naar je stagebedrijf een probleem is. Ook het vervoer hoort bij jouw persoonlijke verantwoordelijkheid zoals bedoeld onder punt 5.  Maak hoe dan ook een goede afweging wat je doet.  

Hoe gaat Scalda om met stages in het buitenland?

Nieuwe en geplande stages in het buitenland gaan tot nader bericht niet door.
Vanuit de opleidingen wordt contact gelegd met stagiairs die zich momenteel nog in het buitenland bevinden. Voor iedere student worden hiervoor, in overleg met betrokkenen, maatwerkafspraken gemaakt.

Hoe gaat Scalda om met groepsreizen naar het buitenland?

Binnen veel opleidingen van Scalda vormen excursies in het buitenland een waardevol en inspirerend onderdeel van het onderwijs. De veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers staan daarbij natuurlijk altijd op de eerste plaats. Omdat de verspreiding van het coronavirus toeneemt en omdat het nagenoeg onmogelijk is om de risico’s van verblijf in het buitenland vooraf goed te kunnen inschatten, heeft Scalda besloten om alle groepsreizen naar het buitenland tot nader bericht te annuleren. 

Voor iedere groepsreis bekijkt de teamleider van de opleiding of de activiteit op een later moment alsnog doorgang kan vinden. Kan dit niet, dan brengt hij of zij de onderwijskundige en financiële consequenties in beeld. Hierover wordt binnen de opleiding met betrokken studenten contact opgenomen; bel dus niet naar school met vragen hierover.

Onderwijskundige consequenties
Betreft het activiteiten die een verplicht onderdeel vormen van het onderwijsprogramma, dan wordt daarvoor door het onderwijsteam binnen de reële mogelijkheden aan studenten een passend alternatief aangeboden.

Financiële consequenties
Indien de door studenten en medewerkers gemaakte reële kosten voor de reis en het verblijf niet gerestitueerd worden door betrokken reisorganisatie(s) en/of de door de medewerker of student afgesloten (reis- of annulerings)verzekering, dan worden deze in principe door Scalda vergoed.

Waar kan ik als medewerker of student terecht met vragen of meldingen over het coronavirus in relatie tot onderwijsactiviteiten?

Als je vragen hebt over je onderwijsactiviteiten in relatie tot het coronavirus, dan kun je deze stellen bij je mentor (voor studenten) of bij je direct leidinggevende (voor medewerkers, zowel voor vragen van studenten als voor vragen van jezelf).

Is er onder studenten of medewerkers van Scalda sprake van besmetting met het coronavirus?

In deze fase van de pandemie test de GGD bij klachten nog slechts in uitzonderlijke gevallen (bij mensen > 70 jaar of bij bijzondere gezondheidsaandoeningen). Als een student of medewerker positief getest is, dan informeert de GGD de contacten van deze persoon door middel van een brief. Dit betreffen met name gezinscontacten en contacten uit groepen met een verhoogde kans op ernstig beloop.

Zorgen door/over Corona

Corona is een ernstige ziekte. Je hoort de hele dag berichten hierover. Het is niet gek als je je hierdoor angstig of gespannen voelt. Zeker wanneer je van bekenden weet dat ze Corona hebben. Misschien slaap je ook slecht. Als je al niet zo lekker in je vel zit, kan de stress behoorlijk oplopen.

Voor anderen is juist de anderhalve meter-maatregel lastig. Ze voelen zich alleen. Dat is al helemaal het geval als er iemand thuis is, die hoest en koorts heeft. Dan kun je echt niet naar buiten. Je kunt je hierdoor eenzaam gaan voelen. Zeker wanneer je vaker al het gevoel hebt dat je alleen staat.

En wat ook knap lastig kan zijn, is dat je de hele dag thuis op elkaars lip zit. Als het thuis gezellig is, hou je dit wel een paar maanden vol. Maar als dat niet zo is, kan deze tijd heel zwaar zijn.

Blijf niet alleen zitten met je zorgen. Er zijn veel manieren om contact te krijgen met ervaren begeleiders met wie je je zorgen kan delen. Binnen Scalda kun je praten met je mentor of hem/haar laten weten dat je graag in gesprek wilt met een intern begeleider. Ook kun je mailen naar [email protected]. We willen er graag voor je zijn.

Maar ook Emergis Preventie heeft een mooi aanbod. Ze hebben een telefoonlijn geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur: 0113-267080. Je krijgt mensen aan de lijn, die ervaring hebben met het werken met jongeren. Ze bieden professionele hulp. Je kunt hen bellen als je je zorgen wilt delen, maar ook gewoon voor een kletspraatje, bijv. omdat je die dag nog niemand gesproken hebt.

Els van Diemen is onze contactpersoon bij Emergis Preventie. Je kunt haar ook direct bellen: 06-20053622. Wil je liever alleen informatie lezen: emergiscoronavirus.nl.

  Meer informatie

  Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld in de vragen- en antwoorden lijst op de website van het RIVM.

  Actuele reisinformatie vind je op de website van Nederlandwereldwijd

  Vragen over het coronavirus? Neem contact op via het publieksnummer van het RIVM via 0800-1351.
  Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.