Onderwijs en examenregeling Maritiem en Logistiek College De Ruyter

De onderwijs- en examenregelin (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In het algemene deel lees je algemene informatie over de OER. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Algemeen

Binnenvaart

Logistiek

Scheepvaart