Coaching binnen begeleidingsprocessen BCOA1

Inhoud:

Coaching is een breed begrip, waarmee velerlei begeleidingsactiviteiten met collega’s en/of leerlingen worden aangeduid. Tijdens deze module gaan we allereerst in op het begrip ‘coaching’ en we plaatsen dit binnen het bredere kader van begeleiding. Rolneming en mandaat krijgen daarbij een plek.

Vervolgens nemen we coaching nader onder de loep. Je ontdekt welke persoonlijke coachingsstijlen er zoal bestaan, welke stijl bij jou als professional past én welke stijl in welke praktijksituatie het meest van toepassing is.

Coaching kan vanuit diverse uitgangspunten vorm krijgen. We leggen verschillende manieren om te coachen naast elkaar en vergelijken deze op toepasbaarheid. Daarbij is er ook aandacht voor oplossingsgericht coachen.

De gewenste opbrengst van deze module is dat je in staat bent om anderen in je professionele context op gepaste wijze te begeleiden en dat je daarbij bewust keuzes in je handelen kunt sturen. Er is een voortdurende koppeling tussen theorie, praktijk en persoon. We gaan uit van een (pro)actieve, (zelf)onderzoekende houding, een respectvolle attitude en ethisch handelen. Beeldopnamen maken van je eigen begeleidingsactiviteiten in de beroepscontext behoort tot de mogelijkheden.

Thema's

• Coaching geplaatst binnen het continuüm van begeleidingsprocessen 
• Rolneming en mandaat van een coach bij begeleidingsprocessen 
• Coachingsstijlen en persoonlijke voorkeuren 
• Diverse coachingsbenaderingen, waaronder oplossingsgericht coachen 

Wat kun je na deze module?

Aan het einde van deze module heb je helder welke coachingsstijl bij jou als professional past, en welke manier van coachen past binnen diverse praktijksituaties die je tegenkomt in jouw werkcontext.

Trainer

De module wordt gegeven door Klaas-Jan Kuper van Fontys. 

Training

De training wordt gegeven op dinsdagmiddag van 14.00-17.30 uur op de data 28 januari, 4 februari, 11 februari en 18 februari 2020.

Lokatie Ravensteijnweg, Middelburg.

• Coaching geplaatst binnen het continuüm van begeleidingsprocessen 
• Rolneming en mandaat van een coach bij begeleidingsprocessen 
• Coachingsstijlen en persoonlijke voorkeuren 
• Diverse coachingsbenaderingen, waaronder oplossingsgericht coachen 

We helpen u graag

De Academie is een onderdeel van de dienst Human Resources Management.  De activiteiten van De Academie worden uitgevoerd door Sandra Bilderbeek en Miriam Boxman. Heb je een suggestie voor een training of een vraag? Neem dan contact op via: [email protected].

Sandra Bilderbeek, HRM Adviseur
ma. t/m vrij. 8.30-16.30 uur
 

0118 - 55 87 65 / 06 - 41 65 82 48

[email protected]

Miriam Boxman, Managementassistent
ma. 8.30 -16.30 uur / di. en do. 8.30 - 14. 30 uur
wo. 8.30 - 11.30 uur / vrij. 8.30 - 13.30 uur

0118 - 55 89 08

[email protected]