Beeldcoaching

Opleiding Exnovatieve Beeldcoaching

Exnovatieve Beeldcoaching is een anderhalf tot twee jarige opleiding gebaseerd op de opleiding Beeldcoaching en de opleiding Exnovatie van de Universiteit Maastricht.

Dr. Jessica Mesman, Universiteit Maastricht en founder van Exnovatie, is adviseur van de opleiding Exnovatieve Beeldcoaching.

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching die al dertig jaar z’n plaats in het onderwijs inneemt. Centraal staat het in beweging zetten van mensen naar aanleiding van beeld. Of liever gezegd, ze zetten zichzelf in beweging naar aanleiding van beeld.

Wat daarvoor in aanmerking komt is: film, foto’s, stills, teksten, tekeningen, ideeën, ervaringen en mentale beelden. Beeldcoaching is een krachtig middel om te bewerkstelligen dat iedere professional een ‘reflective practitioner’ wordt en ‘in beweging’ blijft.

Men mag wel zeggen dat Beeldcoaching als methodiek tot een van de invloedrijkste instrumenten behoort. Het is een methode die je gaandeweg leert. Je gebruikt niet ‘zomaar’ of ‘even’ beeld. De opleiding vergt training van vaardigheden, visieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en theoretische knowhow.

Exnovatie

Is een teamgerichte aanpak waarin Exnovatie staat tegenover innovatie. Centraal staat datgene dat er al is en niet meer ‘van buitenaf’ hoeft te worden aangebracht door extra scholing of training. Het gaat erom dat het ‘gewone’ al buitengewoon genoeg’ is zoals Jessica Mesman zegt. In tegenstelling tot vele coachingsmethodieken zijn problemen of verbeterpunten niet de beginsituatie van de Exnovatieve aanpak. Integendeel zelfs. Datgene dat er al is en tevens voor succes zorgt is het onderzoeksgebied. Exnovatie werkt met mensen die met mensen werken en kent een waarderende gespreksvoering. Uitgangspunt is het team of de groep die zelf al heel veel in huis hebben zonder dat er expertise van buitenaf moet worden ingehuurd. Bij Exnovatie leren we van elkaar en wisselen ‘best practices’ uit. Een team heeft een ‘hidden potential’ en dat maken we met behulp van Beeldcoaching zichtbaar. Deze kennis en ervaring boven tafel krijgen om je eigen praktijk te verbeteren is innovatie van binnenuit. Leren van elkaar staat dus centraal.

De opleiding Beeldcoaching en Exnovatieve Beeldcoaching is aangesloten bij het Collectief Beeldcoaching (www.beeldcoaching.com).

De opleiding Exnovatieve Beeldcoaching wordt gegeven door opleiders die allen worden gevolgd door de Universiteit Maastricht.

Opbouw van de opleiding

De opleiding Exnovatieve Beeldcoaching is een anderhalf tot tweejarig traject. Onderdelen van de opleiding zijn:

Beeldcoaching (BC): • Theorie omtrent Beeldcoaching; • Het coachen op individueel niveau; • Beeldtaal en micro-analyses; • Activerend coachen; • Waarderende gespreksvoering; • Systeemgericht werken; • Divergent denken; • Persoonlijke ontwikkeling en • Implementatie.

Exnovatie: • Theorie omtrent Exnovatie; • Het coachen van een team; • Vaardigheden ontwikkelen rondom het werken met groepen/ teams en • Het integreren van Beeldcoaching en Exnovatie in één coachingsvorm.

De training kent per jaar 13 dagdelen. Daarin zijn 2 studiedagen opgenomen, twee intervisie bijeenkomsten en acht supervisie bijeenkomsten. Daarnaast krijgen de deelnemers literatuur, een reader, artikelen toegeschreven op hun doelgroep en werkmateriaal. De studie vergt ongeveer één dagdeel per week, waarbij veel geoefend moet worden in de praktijk.

De opleiding vindt plaats in subgroepen van 3 deelnemers, is maatwerk en wordt aangepast aan het niveau van de deelnemer.

Certificering volgt nadat een kwaliteitsniveau is bereikt dat overeenkomt met de door het Collectief Beeldcoaching bepaalde eindtermen.

Exnovatieve Beeldcoaching 1e jaar

Allereerst is er een eerste kennismaking met de methode. Je leert filmen, ervaart wat een camera met je doet en wat de effecten zijn van film. Je leert de grammatica van beeldtaal en leert de ethische grenzen waarbinnen je kunt werken. Je maakt opnames, leert deze interpreteren vanuit verschillende perspectieven en leert systematisch analyseren. Je bent voortdurend actief, filmt, geeft feedback, observeert, analyseert, selecteert beelden en monteert desgewenst. Belangrijk is dat je beschikt over een camera en een laptop die op elkaar zijn afgestemd. Er is een camera advies beschikbaar. 

Coachen met behulp van beeld 

Dit deel is een verdieping van het analyseren en verhoogt de vaardigheden in het interpreteren en selecteren van beeldmateriaal. Hierbij wordt de basis gelegd van je professionele coachingsvaardigheden met behulp van beeld. Je traint jezelf door filmopnames te maken van je feedbackgesprekken en deze in de training in te brengen. Je reflecteert op de eigen begeleidervaardigheden door ook deze gesprekken te analyseren. Je bestudeert literatuur en maakt een schriftelijke zelfevaluatie. De totale tijdsbesteding is afhankelijk van het aantal professionals dat je begeleidt, maar is gemiddeld 4 uur per week. Aan het eind van het eerste jaar moet je kunnen aantonen dat je minimaal 2 begeleidingstrajecten succesvol hebt afgerond. 

Exnovatie

Je maakt kennis met Exnovatie. Je ontvangt achtergrondinformatie en gaat jezelf vaardigheden in de praktijk aanleren rondom het werken met een team. Er wordt hierbij geoefend met verschillende werksituaties. 

Na afloop van het 1e jaar • ken je de ethische grenzen van beeldgebruik; • kun je een geschikte opname maken; • heb je een interpretatiekader voor de beelden; • kun je micro–analyses maken; • kun je een selectie maken die competentie bevorderend is voor de professional; • heb je geoefend met waarderende gespreksvoering; • heb je twee trajecten succesvol beëindigd en met minimaal 5 situaties geoefend en • ken je verschillende vormen van Exnovatie.

Exnovatieve Beeldcoaching 2e jaar

Beeldcoaching

Deze fase is een individueel leerproces omdat je jezelf als beeldcoach goed moet kennen. Je leert kritisch reflecteren op je eigen interventies. Je leert de effecten van je persoonlijke stijl kennen en werkt zelfstandig met de methode. Je leert te implementeren als het gaat om beeldgebruik en zet hiermee verandering bij anderen in gang. Je leert activerend coachen van zowel een individu als een team waarbij je het proces op meta niveau moet beheersen. Je verdiept je in de literatuur en presenteert theorie. Als onderdeel van de opleiding volg je de training Krachtige Lichaamstaal. Deze focust op lichaamstaal als ‘geheime’ taal die vooraf gaat aan gesproken taal. Je ervaart wat je eigen lichaamstaal is en leert die van de ander lezen. Je leert de nonverbale kant van coaching kennen.

Exnovatie

Je breidt je ervaring met de team aanpak uit en bent in staat zelfstandig trajecten met collega’s uit te voeren. De nadruk ligt op het vaardigheidsgedeelte. Aan het einde van de opleiding leer je Beeldcoaching en Exnovatie met elkaar te integreren. Je leert beide vormen van coaching om te buigen tot één concept.

Eindwerkstuk

Je kunt aantonen met 5 of meer verschillende professionals en/ of systemen te hebben gewerkt, waarvan 3 succesvol zijn afgesloten. Je coachingsvaardigheden worden voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelaar. Tenslotte doe je de ‘masterproof’ en toont een compilatie van een proces. Als eindwerkstuk presenteer je, met behulp van beeld: • je persoonlijke ontwikkeling; • de ontwikkeling van een leraar en • theorie. Je voert de presentatie uit in aanwezigheid van de opleider, een tweede beoordelaar en belangstellenden. Vervolgens kun je zelfstandig met de methode verder.

Na afloop

• kun je reflecteren op je eigen begeleidervaardigheden; • heb je de attitude van een Exnovatieve Beeldcoach; • heb je de verplichte theorie doorgenomen; • kun je zelfstandig trajecten opzetten; • activeer je meer dan je compenseert; • kun je divergent coachen en • kun je Beeldcoaching en Exnovatie samenvoegen tot één concept. 

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 2200,- per persoon per jaar. Dit is inclusief bijbehorende boeken en literatuur. Deze kosten zijn voor rekening van de Academie conform de voorwaarden van de Academie, bij niet of (te) laat afmelden worden de kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende deelnemer.

Deelname mag pas na toestemming van de leidinggevende.

Interesse en is je leidinggevende ook akkoord? Meld je dan aan via [email protected]   uiterlijk op dinsdag 8 september. Alleen definitieve aanmeldingen nemen we in behandeling gezien het korte tijdsbestek, we kunnen geen plekken reserveren dus aanmelden is deelnemen. Zie hiervoor ook de eerder beschreven voorwaarden van inschrijving.

De training wordt gegeven door specialisten in lichaamstaal en stem: Marcus van Teylingen en Anne Floor Schoemaker en start op 9 september en loopt door tot en met juni 2021. In het overzicht vindt U alle exacte data en tijden.

We helpen u graag

De Academie is een onderdeel van de dienst Human Resources Management.  De activiteiten van De Academie worden uitgevoerd door Sandra Bilderbeek, Hester Gesink en Miriam Boxman. Heb je een suggestie voor een training of een vraag? Neem dan contact op via: [email protected].

Data en aanmelding

De opleiding start 14 september 2020 en bestaat uit twee groepen. In de ochtend zijn er nog 3 plekken vrij. De middag groep zit VOL. Hieronder het schema voor de ochtendgroep voor het 1e jaar.

Datum

Dag

Tijd

Plaats

 

 

 

 

september

Ma 14

13.00-16.30

Locatie in Zeeland

 

 

 

 

oktober

Di 06

11.00-14.00

idem

 

 

 

 

november

Ma 09

idem

idem

 

Do 12

09.30-16.00

Gert de Graaff. Bilthoven

 

Ma 30

11.00-14.00

Zeeland

december

 

 

idem

 

 

 

 

januari

Ma 11 (samen)

13.30-16.30

idem

 

 

 

 

februari

Ma 01

11.00-14.00

idem

 

 

 

 

maart

Ma 01

idem

idem

 

Di 30

 

 

april

Ma 19 ( samen)

13.30-16.30

idem

 

 

 

 

mei

Ma 17 Merel

11.00-14.00

 

 

 

 

 

juni

Ma 07

idem

 

 

Wo 30

Middag

deelcertificering Leusden

 

Interesse en is je leidinggevende ook akkoord? Meld je dan aan via [email protected]   uiterlijk op dinsdag 8 september. Alleen definitieve aanmeldingen nemen we in behandeling gezien het korte tijdsbestek, we kunnen geen plekken reserveren dus aanmelden is deelnemen. Zie hiervoor ook de eerder beschreven voorwaarden van inschrijving.