Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching die aansluit bij de nieuwe mogelijkheden van de beeldcultuur. Centraal staat het in beweging zetten van mensen naar aanleiding van beeld. 

Wat daarvoor in aanmerking komt is: film, foto’s, stills, teksten, tekeningen,ideeën, ervaringen en mentale beelden. Beeldcoaching is een krachtig middel om te bewerkstelligen dat iedere professional een ‘reflective practitioner’ wordt en ‘in beweging’ blijft.

Bij Beeldcoaching gaat het niet zozeer om de logica van het interpreteren van beeld, maar om de dialoog over het beeld.

Het kan ingezet worden voor zowel individuele coaching als team- en groepsprocessen.

Coaches die de methode toepassen koppelen dit aan allerlei andere kennisgebieden: kernreflectie, oplossingsgericht werken, handelingsgericht werken, leerlingenzorg, instructiemodellen, activerende didactiek, vernieuwing etc.

Steeds zijn ze op zoek naar de persoonlijke kwaliteiten, moed, uitdaging en kracht van de ander.

Doelgroep:

Voor de training is geen speciale voorkennis vereist. U dient wel een eigen camera mee te nemen.

Docent:

De training wordt gegeven door mevrouw Christine Brons van Beeldcoaching

Data en locatie:

De training bestaat uit 6 dagdelen van 17.00 - 21.30 uur en wordt gegeven op 12 februari, 13 maart, 1 april, 7 mei en 3 juni 2019 en een nader te bepalen trainingsdatum op het ZEP in Middelburg. Daarnaast vindt op 19 juni een deelcertificaat uitreiking plaats in Leusden.

Beeldcoaching wordt gebruikt in alle vormen van onderwijs, kinderopvang en hulpverlening. 

 

 

 

We helpen u graag!

De Academie is een onderdeel van de dienst Human Resources Management.  De activiteiten van De Academie worden uitgevoerd door Sandra Bilderbeek en Miriam Boxman. Heb je een suggestie voor een training of een vraag? Neem dan contact op via: [email protected].

Sandra Bilderbeek, HRM Adviseur

ma. t/m vrij. 8.30 - 16.30 uur

0118558765

[email protected]

Miriam Boxman, Managementassistent
ma. 8.30 -16.30 uur / di. en do. 8.30 - 14. 30 uur
wo. 8.30 - 11.30 uur / vrij. 8.30 - 13.30 uur

0118558908

[email protected]