Diplomering College voor Uniformberoepen

Podium, Middelburg
5 juli 2018

Op donderdag 5 juli vindt de diploma-uitreiking plaats van Scalda College voor Uniformberoepen, locatie Podium in Middelburg

Tijd: 19.00 uur
Ruimte: Biens