Openbaar vervoer

Studenten die nog geen recht hebben op een OV-Studentenkaart van DUO kunnen via Scalda een voordeliger busabonnement aanschaffen. 

Reisproduct voor mbo’ers onder de 18 vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook mbo’ers jonger dan 18 een studentenreisproduct krijgen. Hiermee reis je gratis of met korting met het openbaar vervoer. Je bepaalt zelf of je het reisproduct wilt aanvragen. Meer informatie kun je vinden op:

DUO.nl

Busabonnement 

Stichting Scholierenvervoer Zeeland levert als dienstverlening naar studenten van de participerende scholen, waaronder Scalda, de mogelijkheid om voordeliger gebruik te maken van busabonnementen en heeft tot doel de kwaliteit van het openbaar vervoer te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Deze Stichting sluit contracten af met vervoerders aangaande goedkopere busabonnementen en inventariseert jaarlijks ervaringen van de abonnementhouders via een enquête. De uitkomst wordt gecommuniceerd naar de diverse gemeenten in Zeeland. 

Scalda verstrekt, namens de Stichting Scholierenvervoer Zeeland, aan studenten informatie over deze abonnementen. Scalda int, als tussenpersoon, de abonnementsgelden die daarna worden afgedragen aan de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. De rol van Scalda in deze constructie is het informeren van studenten en ouders over de mogelijkheden van het busabonnement en het innen van de abonnementsbijdrage voor de Stichting. 

Scalda accepteert geen aansprakelijkheid t.a.v. de abonnementen en de dienstverlening van de betrokken vervoerders. Dat is geregeld in het contract tussen de Stichting en de vervoerders. Voor informatie over de voorwaarden verwijzen we je naar de website van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. 

De Stichting Scholierenvervoer Zeeland spreekt met diverse vervoerders een contractperiode af waarbinnen de geldigheidsduur van je busabonnement moet vallen. Deze contractperiode wordt afgestemd op de schoolperiode 2015-2016. Je kunt dus alleen een abonnement voor deze contractperiode aanvragen. Word je in de loop van het schooljaar 18 jaar en heb je recht op een OV-studentenkaart, dan kun je restitutie aanvragen. Neem in dit geval contact op met de vervoerscoördinator Scalda. Meer informatie over de OV-studentenkaart vind je op www.ocwduo.nl 

Wat jouw busabonnement via school gaat kosten is afhankelijk van het aantal zones dat je reist. Via www.9292ov.nl of telefoonnummer 0900-9292, kun je navragen hoeveel zones/sterren jouw traject precies is. Scalda brengt daarnaast € 8,00 administratiekosten in rekening voor het afsluiten van een abonnement. 

Aanvragen busabonnement 

Voordat je een busabonnement kunt aanvragen dien je in het bezit te zijn van een persoonlijke OV-chipkaart. Deze kun je aanvragen via www.ov-chipkaart.nl/aanvragen. Nadat je de kaart hebt ontvangen kun je een abonnement aanvragen via de website van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland www.scholierenvervoerzeeland.nl

Heb je belangstelling voor de busabonnementenregeling?  

Via [email protected] kun je informatie aanvragen. Vermeld je naam, adres en geboortedatum in het bericht. Busabonnementen kunnen alleen worden aangevraagd indien je bent geboren na 01-08-1998. 

Meer info over busabonnement 

Busbrief / Openbaar vervoer juli 2016

Instructiebrief 2016 - 2017

Fast Ferry 

Voor de kortingsregeling van de Fast Ferry Breskens-Vlissingen v.v. geeft Scalda schoolverklaringen uit. Deze kun je via e-mail opvragen bij [email protected] o.v.v. Fast Ferry. Wil je in dit bericht de volgende studentgegevens noteren: achternaam, voorletters, volledig adres en geboortedatum. Een verklaring, wordt dan vanaf 1 juli met de post naar je toegestuurd. 

Links