Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling schooljaar 2014-2015

Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven.

Vakantie Wanneer?
Zomervakantie 2014 maandag 14 juli 2014 t/m
vrijdag 22 augustus 2014
Herfstvakantie maandag 20 oktober 2014 t/m
vrijdag 24 oktober 2014
Kerstvakantie maandag 22 december 2014 t/m
vrijdag 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie maandag 16 februari 2015 t/m
vrijdag 20 februari 2015
Goede Vrijdag vrijdag 3 april 2015
2de Paasdag maandag 6 april 2015
Meivakantie maandag 27 april 2015 t/m
vrijdag 8 mei 2015
Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 2015 t/m
vrijdag 15 mei 2015
2de Pinksterdag maandag 25 mei 2015
Zomervakantie 2015 maandag 20 juli 2015 t/m
vrijdag 28 augustus 2015


Vakanties/vrije dagen buiten het hierboven aangegeven schema worden in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals bijvoorbeeld het boeken van vakanties en een vakantiebaan.