Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling schooljaar 2015-2016

Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven.

Vakantie Wanneer?
Zomervakantie 2015 maandag 20 juli 2015 t/m
vrijdag 28 augustus 2015
Herfstvakantie maandag 26 oktober 2015 t/m
vrijdag 30 oktober 2015
Kerstvakantie maandag 21 december 2015 t/m
vrijdag 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari 2016 t/m
vrijdag 26 februari 2016
Goede Vrijdag vrijdag 25 maart 2016
2de Paasdag maandag 28 maart 2016
Meivakantie (inclusief Koningsdag en Hemelvaart) maandag 25 april 2016 t/m
vrijdag 6 mei 2016
2de Pinksterdag maandag 16 mei 2016
Zomervakantie 2016 maandag 25 juli 2016 t/m
vrijdag 2 september 2016


Vakanties/vrije dagen buiten het hierboven aangegeven schema worden in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals bijvoorbeeld het boeken van vakanties en een vakantiebaan.