Toelatingseisen

Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO)

Het Middelbaar BeroepsOnderwijs of MBO wordt geregeld door de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Deze wet stelt een stage verplicht in het MBO en in het VMBO-KL. Hierbij is tevens de kwalificatiestructuur ingevoerd, die de opleidingen in 4 opleidingsniveaus en 2 leerwegen onderbrengt. Doorstromen van het ene naar het andere niveau is mogelijk.

De honderden opleidingen binnen het MBO zijn te rubriceren in sectoren. Deze komen overeen met de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB's, v/h LOB's).

Niveau's

Binnen beide leerwegen worden vier niveaus onderscheiden:

Niveau 1 Assistentenkwalificatie of Assistentopleiding
Dit is het laagste niveau en wordt aangeduid met Assistent. Het gaat hierbij om het onder toezicht uitvoeren van eenvoudige uitvoerende werkzaamheden, die betrekking hebben op het toepassen van geautomatiseerde routines en standaardprocedures.
Duur: een half jaar of 1 jaar (800-1600 sbu).

Toelatingseisen: er zijn geen specifieke toelatingseisen dan de volledige leerplicht hebben voltooid (drempelloos).
Voor meer informatie zie de studiekiezer.

Niveau 2 Basisberoepskwalificatie of Basisberoepsopleiding
De opleidingen zijn gericht op meer gecompliceerde routines en standaardprocedures waarbij uitvoerende werkzaamheden worden verricht.
Duur: 2 of 3 jaar (3200-4800 sbu).

Toelatingseisen:
VMBO-BL met een van de verplichte sectorvakken; verwante niveau-1-opleiding, of geen andere specifieke toelatingseis dan de volledige leerplicht hebben voltooid (drempelloos).
Voor meer informatie zie de studiekiezer .

Niveau 3 Vakkwalificatie of Vakopleiding
Een vakfunctionaris voert de werkzaamheden van het beroep volledig zelfstandig uit.
Duur: 2-4 jaar (3200-6400 sbu).

Toelatingseisen:
VMBO-GL, VMBO-KL of VMBO-TL met een van de verplichte sectorvakken; VBO-B/C (2 of 3 vakken op C-niveau); mavo; overgang havo 3-4.
Voor meer informatie zie de studiekiezer .

Niveau 4 Middenkaderkwalificatie of Middenkader-/Specialistenopleiding
Dit niveau omvat de opleidingen tot (Midden)kaderfunctionaris (duur: 3 of 4 jaar, 4800-6400 sbu) en Specialist (duur: 1 of 2 jaar, 1600-3200 sbu); er is nog een enkele Specialistenkwalificatie met niveau 5 met een duur van 1 of 2 jaar (1600-3200 sbu).

De (midden)kaderfunctionaris en de specialist ontwikkelen voor de beroepsuitvoering nieuwe procedures en geven leiding aan de organisatie waarin het beroep wordt uitgeoefend. De taken zijn specialistisch, de functionarissen zijn breed inzetbaar en dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

Toelatingseisen Middenkaderopleiding:
VMBO-GL, VMBO-KL of VMBO-TL met een van de verplichte sectorvakken; VBO-C/D; mavo (met 3 of meer vakken op D-niveau); overgang havo 3-4.

Toelatingseisen Specialistenopleiding:
MBO niveau 3 of 4, soms met MBO-diploma niveau 2.
Het diploma MBO niveau 4 of 5 sluit veelal direct aan op het HBO.
Voor meer informatie zie de studiekiezer.