Toelatingseisen

Binnen het funderend en middelbaar beroepsonderwijs worden vier niveaus onderscheiden:

Niveau 1 Assistentenkwalificatie of Assistent-opleiding

Dit is het laagste niveau en wordt aangeduid met Assistent. Het gaat hierbij om het onder toezicht uitvoeren van eenvoudige uitvoerende werkzaamheden, die betrekking hebben op het toepassen van geautomatiseerde routines en standaardprocedures (duur: een half jaar of 1 jaar, 800-1600 sbu).

Er zijn geen specifieke toelatingseisen dan de volledige leerplicht hebben voltooid (drempelloos).

Niveau 2 Basisberoepskwalificatie of Basisberoepsopleiding

De opleidingen zijn gericht op meer gecompliceerde routines en standaardprocedures waarbij uitvoerende werkzaamheden worden verricht (duur: 2 of 3 jaar, 3200-4800 sbu).

Toelatingseisen*:
vmbo-bl met een van de verplichte sectorvakken; verwante niveau-1-opleiding, of geen andere specifieke toelatingseis dan de volledige leerplicht hebben voltooid (drempelloos).

Niveau 3 Vakkwalificatie of Vakopleiding

Een vakfunctionaris voert de werkzaamheden van het beroep volledig zelfstandig uit (duur: 2-4 jaar, 3200-6400 sbu).

Toelatingseisen*:
vmbo-gl, vmbo-kl of vmbo-tl met een van de verplichte sectorvakken; vbo-b/c (2 of 3 vakken op c-niveau); mavo; overgang havo 3-4.

Niveau 4 Middenkaderkwalificatie of Middenkader-/Specialistenopleiding

Dit niveau omvat de opleidingen tot (Midden)kaderfunctionaris (duur: 3 of 4 jaar, 4800-6400 sbu) en Specialist (duur: 1 of 2 jaar, 1600-3200 sbu). De (midden)kaderfunctionaris en de specialist ontwikkelen voor de beroeps-uitvoering nieuwe procedures en geven leiding aan de organisatie waarin het beroep wordt uitgeoefend. De taken zijn specialistisch, de functionarissen zijn breed inzetbaar en dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. 

Toelatingseisen Middenkaderopleiding*:
vmbo-gl, vmbo-kl of vmbo-tl met een van de verplichte sectorvakken, overgang havo 3-4, vbo-c/d, mavo (met 3 of meer vakken op d-niveau).

Toelatingseisen Specialistenopleiding*:
mbo niveau 3 of 4, soms met mbo-diploma niveau 2.Het diploma mbo niveau 4 sluit veelal direct aan op het hbo. * Voor sommige opleidingen kunnen afwijkende toelatingseisen gelden. Raadpleeg de opleidingsdetail pagina's via studiekiezer.