Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3

 • Niveau 3

Kleine kinderen groeien als kool. Dat lijkt soms vanzelf te gaan, maar vergis je niet. Naast liefde en zorg, verlangen kinderen naar verhalen, liedjes en spelletjes en willen ze plezier maken met elkaar. Ook willen ze leren wat de grote mensen al kunnen. Je begeleidt groepen kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar. Zij bezoeken het dagverblijf overdag, of alleen voor of na schooltijd. Je biedt hen activiteiten aan die passen bij hun leeftijd en ontwikkeling en je bespreekt deze belevenissen met hun ouders. 

Een organisatie voor kinderopvang kan bijvoorbeeld zijn: een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal. De kinderopvang biedt groepswijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 12 jaar. In de kinderopvang werk je meestal met collega’s in een team, in de peuterspeelzaal werk je vaak zelfstandig.

Let op: er is een wachtlijst voor de BOL en BOL-volwassenen variant in Goes van deze opleiding. Je kan je wel aanmelden voor deze opleiding. Tijdens je aanmelding kan je één of meer alternatieve opleidingen opgeven.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2017.
 • scalda drop
  Ik vind het begeleiden van de kinderen het allerleukst aan deze opleiding. Je ziet de kinderen letterlijk en figuurlijk groeien. Het is een goede, inhoudelijke opleiding en voor mij de perfecte voorbereiding op een studie Pedagogiek/Opvoedkunde.
  Silke van Heest
  Pedagogisch medewerker Kinderopvang
 • scalda drop
  Naast liefde en zorg, verlangen kinderen naar verhalen, liedjes en spelletjes en willen ze plezier maken met elkaar. Jij zorgt voor passende activiteiten en bespreekt de belevenissen met de ouders.

Om geschikte activiteiten aan te kunnen bieden aan kinderen van verschillende leeftijden, is het belangrijk dat je jezelf goed kunt inleven in de ontwikkeling van kinderen. In de opleiding krijg je daarom vakken als ‘Ontwikkelingspsychologie’ en ‘Kind & Verzorging’. Bijna alle vakken zijn direct gericht op het werk, omdat je veel stage loopt tijdens je opleiding. Gedurende de opleiding bekijken we of je beter op niveau 3 of niveau 4 kunt uitstromen. Of eerst niveau 3 en later nog niveau 4. 

We vinden het erg belangrijk dat je zo snel mogelijk ervaart en leert wat het is om te werken in de kinderopvang. Vrijwel de gehele opleiding ben je minimaal één dag in de week bezig in de praktijk. Ons stagebureau regelt de stageplaats voor jou.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;  
 • een mbo-diploma niveau 2.

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren (PDF)

Na het behalen van je diploma kun je direct aan de slag als pedagogisch werker kinderopvang bij een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een peuterspeelzaal. Met je niveau 3 diploma kun je ook verder leren op niveau 4. Je stroomt dan in bij de opleiding Gespecialiseerd medewerker kinderopvang. Je doet hier dan nog 1 jaar over. Je kunt natuurlijk ook doorstromen naar een andere niveau 4 opleiding zoals Sociaal-Cultureel Werk, Onderwijsassistent of Maatschappelijke Zorg.

Ben jij een echt mensenmens?

Vind jij het een uitdaging om kinderen in een liefdevolle, zorgzame omgeving op te voeden? Ben je je bewust van wat het voor ouders betekent hun kind aan anderen toe te vertrouwen? Zit je vol creatieve ideeën als het om spelen en leren van kinderen gaat? Als jij je wilt verdiepen in de wereld van spelende kinderen en hun ouders is het beroep van pedagogisch medewerker wellicht iets voor jou.

Kijk eens goed naar de flyer “Ben jij een echt mensenmens?”. Hierin staan de basiseigenschappen van iedere welzijnswerker. Natuurlijk word jij tijdens je opleiding in deze kernkwaliteiten gecoacht. Toch is het fijn dat je deze eigenschappen al een beetje in huis hebt. Zo weet je zeker dat je het in je hebt om een goede welzijnswerker te worden.

Flyer 'Ben jij een écht mensenmens?'

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.