Mbo-Verpleegkunde

  • Niveau 4

In de verpleging heb je verantwoordelijk werk. Je moet daarin niet alleen over de benodigde vaardigheden beschikken; je hebt ook de juiste instelling nodig. Als mbo-verpleegkundige ga je evenwichtig en zorgvuldig om met wat je tegenkomt in je werk. Je voert zelfstandig de verpleegkundige zorg uit. Je werkt in een team voor één of meerdere zorgvragers. Je kunt gaan werken in verschillende zorgomgevingen, zoals in de thuiszorg, een verpleeg- of verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie, een woonvorm voor gehandicapten of in een ziekenhuis.

Toevoegen aan je favorieten
  • scalda drop
    Het oefenen van beroepsvaardigheden vindt niet alleen in de praktijk plaats. Ook op school oefen je diverse praktijksituaties in speciaal daarvoor ingerichte ‘skills-labs’.

Je kunt de opleiding volgen via de beroepsopleidende leerweg (BOL). In de BOL-opleiding staat het leren voorop. Je loopt wel regelmatig stage. Als je na 2 jaar BOL-opleiding zelf werk hebt gevonden bij een erkend leerbedrijf en je bent 18 jaar of ouder, dan kun je de opleiding bij voldoende aanmeldingen af maken via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 

In de tweede helft van de opleiding kies je een brancheverbijzondering. Daarbij is het bepalend voor welk soort organisatie je werkt (BBL) of wilt werken (BOL). Je kunt kiezen uit verpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of Ziekenhuiszorg (ZH). 

De theorie op school wordt elk leerjaar afgewisseld met stageperiodes (beroepspraktijkvorming -BPV). Het oefenen van beroepsvaardigheden vindt niet alleen in de praktijk plaats, maar ook op school zelf. Speciaal daarvoor ingerichte ‘skills-labs’ simuleren diverse praktijksituaties.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 

  • een vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg; 
  • met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg kun je eerst de opleiding Verzorgende-IG volgen en erna instromen in de maatwerk opleiding Mbo-Verpleegkunde (2 jaar)*;  
  • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4; 
  • een mbo-diploma niveau 3*;  
  • een erkend leerbedrijf is nodig om de BBL-opleiding te kunnen volgen. 

* Met het mbo-diploma Verzorgende IG is het mogelijk een versnelde opleiding Mbo-Verpleegkunde van twee jaar te doorlopen. 

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht (PDF)

Met het diploma kun je aan het werk gaan als mbo-verpleegkundige. Je kunt ook doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten. Kijk op de website van de opleiding van jouw keuze of je in dat geval toelaatbaar bent.

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.